Fundacja

O nas

Fundacja „Hospicjum-Razem możemy więcej” z siedzibą w Dęblinie, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 00000573497.

 

Nasze motto:

"Kto pragnie dobra dla drugiego człowieka
zawsze znajdzie sposób, aby coś dla niego uczynić."


Fundacja niesie pomoc nie tylko osobom chorym, ale wspiera również ich rodziny, które chcąc zapewnić godne warunki swoim bliskim nierzadko zmagają się z brakiem odpowiednich środków finansowych oraz brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki.Fundacja pomaga chorym i rodzinie poradzić sobie z trudną sytuacją życiową poprzez wsparcie psychologiczne, a także zaangażowanie wolontariuszy w pomoc ludziom chorym i cierpiącym.

W przyszłości Fundacja pragnie otwarzyć Hospicjum stacjonarnego. Oczywiście realizacja planów będzie uzależniona od środków finansowych i wsparcia społeczeństwa, bez którego bardzo trudno będzie zrealizować zaplanowany cel.

Osoby chętne do współpracy mogą się kontaktować pod numerem telefonu: 690 429 129, a osoby mogące wesprzeć finansowo mogą wpłacać środki na konto bankowe nr:


78 1750 0012 0000 0000 3067 7568.

 

Każdy grosz jest ważny.